Opšti uslovi poslovanja i pravila o zaštiti podataka

§1 Predmet poslovanja

Uslovi korišćenja Everlast Investments Ltd. ili Everlast Technologies Ltd. (u nastavku samo “Everlast”) odnose se na dozvolu za kontinuirano korišćenje funkcija na web- i mobilnoj aplikaciji od Everlast-a (u nastavku “tehnološka platforma”).

§2 Opseg delovanja i namena korišćenja

(1) Uslovi korišćenja se odnose na celokupni period aktuelnog poslovnog odnosa između klijenta i Everlast-a.

(2) U okviru vođenja Vašeg financijskog portofolija i u svrhu obezbeđivanja i pokrivanja dodatnih financijskih usluga između klijenta i provajdera kao što su Coinbase (Pro), FTX, Bitrue i Bybit, sklapaju se zasebni ugovori (npr. dodatni ugovori o delu). Ovi ugovori se sklapaju isključivo između klijenta i navedenih provajdera. Pravni odnos klijenta i trećeg lica (provajdera dodatnih usluga) kao i uslovi korišćenja, definisani su i zadani na osnovu tačaka navedenih u datim ugovorima. Primedbe i žalbe na sadržaj ugovora sa datim provajderom, klijent može isključivo uputiti datom trećem licu.

(3) Tehnološka platforma je namenjena isključivo za upotrebu u private svrhe osobama sa prebivalištem u državama koje ispunjavaju ugovorne i zakonske uslove za korišćenje usluga Everlast-a. Ne postoji garancija, da podaci, informacije i ostali sadržaji tehnološke platforme ispunjavaju zakonske uslove izvan datih država.

§3 Opseg usluga, bez saveta za investiranje

(1) Everlast na ovoj veb stranici isključivo deli sadržaje u informativne svrhe. Ukoliko specifična odstupanja nisu definisana i regulisana, samim preuzimanjem datih sadržaja se ne ostvaruje ugovorni i poslovni odnos između klijenta i Everlast-a. Ponuđeni sadržaji ne predstavljaju važeću ponudu, koju klijent bez daljnjeg sudelovanja Everlast-a može prihvati. U okviru digitalne ponude se ne izdaju dopunske porudžbine za kupovinu ili prodaju dodatnih financijskih instrumenata.

(2) Navedeni sadržaji ne predstavljaju investicijske, pravne i poreske savete. Naročito sadržaji vezani za fondove, hartije i/ili druge financijske instrumente nisu namenjeni kao individualni saveti za investiranje u razne financijske instrumente. Financijski instrumenti i financijske ulsuge su povezane sa određenim rizikom, prema tome klijent bi po potrebi trebao potražiti financijsko, poresko i/ili pravno savetovanje.

(3) Sprovođenje naloga

(a) Everlast prihvata nalog klijenta, nakon ispunjavanja sledećih uveta:
(i) nakon unosa pristupnih podataka klijent se uspešno verificirao,
(ii) log-in na tehnološkoj platformi pri puštanju naloga je i dalje aktivan (nema time-outa), (iii) svi neophodni podaci su uspešno obuhvaćeni u zadanom formatu (ponuđenim obrascima),
(iv) ukoliko je potrebna dodatna legitimacija klijent pristaje na dostavljanje iste,
(v) nakon zadovoljavanja navedenih uslova nalog je neizostavno ispunjen prihvatanjem uslova korišćenja.
(b) Everlast zadržava pravo na kašnjenje prouzrokovano uopštenim operativnim procesima, proverom legitimacije i drugih naknadnih verifikacija. Viša sila kao i druge posebne okolnosti mogu prolongirati period obrade poslatog naloga.
(c) Učešće u strategiji za upravljanje kapitalom i svojinom počinje sa 1000 evra.

(4) Tehnološka platforma predstavlja očekivane buduće razvoje vrednosti različitih strategijskih portofolija. U okviru korišćenja tehnološke platforme Everlast ne garantuje postizanje porgnoziranih razvoja vrednosti strategijskih protofolija kao ni ostvarivanje navedenih istorijskih prosečnih prinosa u budućnosti. Procene tehnološke platforme nisu pouzdan indikator za budući razvoj vrednosti. Klijent prima ka znanju, da se unutar tehnološke platforme izvršene prognoze mogu ispostaviti kao netačne.

§4 Uslovi korišćenja tehnološke platforme

(1) Preko tehnološke platforme klijent ima mogućnost izdavanja naloga unutar opsega ponuđenih usluga kao i dobivanja povratnih informacija o stanju depoa.

(2) Za onlajn korišćenje tehnološke platforme klijentu je potreban internet pristup. Internet pristup ne obezbeđuje Everlast. Sa izvršenom prijavom kod Everlast-a klijent potvrđuje da raspolaže neophodnim tehnološkim sredstvima i mogućnostima potrebnim za uviđanje sadržaja na tehnološkoj platformi i za spašavanje i printanje dokumenata na vlastitom računaru ili eksternom nosaču podataka.

(3) Pri registraciji klijent se obavezuje urednom i verodostojnom unosu podataka. Pored toga klijent bira pristupnu lozinku (u nastavku “pristupni podaci”). Aktiviranje celokupnog opsega usluga tehnološke platforme uključujući mogućnost puštanja naloga, nastupa nakon uvažavanja navedenih uslova korišćenja.

(4) Everlast prihvata naloge klijenta isključivo preko tehnološke platforme uz pomoć raspoloživih obrazaca. Everlast nije obavezan prihvatiti i izvršiti naloge izdate izvan ove tehnološke platforme. Everlast nije obavezan proslediti izdate naloge izvan ove tehnološke platforme. Nalozi vezani za hartije ili bilo koji drugi oblik financijskih instrumenata izdatih preko ili za vreme telefonskog razgovora se ne prihvataju.

(5) Everlast ima pravo odbiti nalog klijenta naročito ako isti ne zadovoljava zakonsku osnovu i regulativu nadležnih institucija.

(6) Everlast zadržava pravo (ali ne i obavezu) zaključavanja pristupa korisničkog područja pojedinačnim klijentima ukoliko: (i) postoje opravdani razlozi koji ugrožavaju sigurnost pristupnih podataka, (ii) Everlast primi prijavu za zaključavanje od strane klijenta, (iii) ili po isteku ugovora između klijenta i Everlast-a, (iv) te ako postoje relevantni razlozi (npr. prekršavanje ugovornih obaveza prema uslovima korišćenja) koji ovlaštavaju Everlast da prekinu sklopljeni ugovor sa klijentom. Everlast momentalno obaveštava klijenta o zaključavanju pristupa korisničkom području uz obrazloženje razloga. Nakon uklanjanja navedenih razloga Everlast otključava pristup korisničkom području. Everlast zadržava pravo na dugotrajno izključivanje pojedinih klijenata iz celokupnog opsega ponuda. Everlast će date klijente uz obrazloženje blagovremeno po mogućnosti prije, najkasnije nakon zaključavanja obavestiti.

(7) Izdavanje naloga Everlast-u od strane klijenta postaje obavezujuće, nakon što isti odobri izvršavanje transakcija preko ponuđenih obrazaca na tehnološkoj platformi. Poništavanje izdatih naloga nije moguće. Legitimacija datih naloga slijedi bez dodatnih verifikacija. Everlast zadržava pravo da kod pojedinačnih naloga (npr. transakcija preko određene sume i sl.) zahteva dodatnu legitimaciju i proveru klijenta, npr. u obliku identifikacije kroz dva faktora.

(8) Klijent je saglasan primati od Everlast-a neophodnu dokumentaciju za prodaju i ugovore putem elektronske pošte u obliku digitalnih kopija ili datoteka sa dugotrajnim digitalnim podacima na lično pohranjenu adresu. Klijent je saglasan primati kontinuirano neophodne podatke i informacije putem elektronske pošte ili prihvatiti dostavu istih putem raspoloživih sredstava preko tehnoloske platforme. U okviru pravne regulative, Everlast ima mogućnost svojim klijentima dostavljati dopise, obaveštenja, fakture i ostale informacije u nešifrovanoj formi putem elektronske pošte kao digitalnu kopiju ili kao datoteku sa dugotrajnim digitalnim podacima na lično pohranjenu adresu.

§5 Zaštita privatnosti podataka

(1) Sigurnost pri odnosu sa podacima klijenta u Everlast-u ima visok prioritet. Everlast podleže i prati važeće zakonske regulative o zaštiti ličnih podataka i privatnosti. Everlast se obavezuje pravno uskladjenom i odgovornom odnosu prema podacima klijenta.

(2) Everlast upotrebljava, obrađuje i koristi lične podatke klijenta isključivo u okviru poslovnog odnosa u svrhu ispunjavanja sklopljenog ugovora ukoliko to odobrava zakon o zaštiti ličnih podataka ili klijent dodeli saglasnost (npr. prilikom prihvatanja Everlast biltena).

(3) Za izvedbu zadanih naloga, lični podaci navedeni unutar naloga od strane klijenta se prosleđuju odgovarajućim izvršnim delatnicima.

(4) Klijent je pročitao pravila o zaštiti podataka trećih lica – provajdera i saglasan je pridržavati se istih.

(5) Everlast zadržava pravo na snimanje telefonskih razgovora kao i čuvanje razmenjene elektronske pošte i transkripta istorije ćaskanja. Everlast neovisno o zakonskoj regulativi prema klijentu nema obavezu čuvanja ili pohranjivanja drugih podataka.

§6 Obaveze klijenta

(1) Za ispunjavanje ugovora klijent je obavezan ispoštovati sledeće tačke:

(a) klijent neće zloupotrebljavati opseg usluga Everlast-a i saglasan je pridržavati se svih važećih zakonskih regulativa kao i ovde postavljenih uslova korišćenja;

(b) klijent nakon unosa podataka neophodnih za izvršavanje transakcije vrši proveru istih (naročito ispravnost navedenog novčanika);

(c) ukoliko dođe do premene ličnih podataka, klijent je dužan blagovremeno obavesiti Everlast preko unapred definisanih komunikacijskih kanala;

(d) nakon isporuke svih raspoloživih dokumenata (npr. obračuna i sličnih informacija), klijent je dužan proveriti ispravnost istih i u slučaju neispravnosti podataka odmah kontaktirati Everlast preko unapred definisanih komunikacijskih kanala;

(e) klijent će se lično informisati o uslovima korišćenja, klauzulama i ugovornim uslovima sa trećim licima – provajderima, posebno sa Coinbae (pro), FTX, Bitrue i Bypit; i

(f) klijent će ponuđeni opseg usluga koristiti lično ili kao registrovani i odobreni zastupnik. Klijent je obavezan održavati privatnost ličnih i pristupnih podataka prema drugim osobama. Klijent je zadužen da osigura bezbednost i onemogući pristup korisničkom prostoru od strane drugih osoba. Navedene tačke su neophodne u cilju obezbeđivanja i osiguravanja uspešnog i zadovoljavajućeg poslovnog odnosa.

(2) U slučaju gubitka ili krađe pristupnih podataka odnosno zloupotrebe ili neodobrene upotrebe tehnološke platforme, klijent je dužan istog momenta stupiti u kontakt sa Everlast i dostaviti prijavu za zaključavanje korisničkog profila. U slučaju krađe ili zloupotrebe korisničkih podataka, klijentu se preporučuje podnošenje prijave kod policije.

(3) Ukoliko ne dođe do isporuke bilo kojih informacija (npr. obračuna i sl.) koje klijent očekuje, isti je saglasan i prihvata obavezu direktnog obaveštavanja Everlast-a o navedenom slučaju.

(4) Klijent je saglasan, da je u okviru vlastite odgovornosti lično zadužen da se informiše o ugovornim uslovima kao i uslovima korišćenja pojedinačno uključenih trećih lica – provajdera.

§7 Komunikacija

Komunikacija se općenito obavlja u elektronskoj formi (npr. putem tehnološke platforme ili elektronske pošte). U zavisnosti od vrste obaveštenja u pojedinačnim slučajevima komunikacija se može izvršiti pismeno i/ili putem telefonskog poziva.

§8 Prekid rada / Radovi održavanja

(1) Za ispunjavanje celokupnog opsega ponuda, Everlast radi sa sistemom servera koji su pod konstantnim nadzorom. Klijentu je time obezbeđen stalni pristup korisničkom prostoru pod uslovom propisnog rada sistema.

(2) Everlast zadržava pravo privremenog ograničavanja opsega ponude u svrhu izvršavanja tehničkih mera. Klijent će biti blagovremeno obavešten putem rapoloživih obilka komunikacije o planiranim privremenim prekidima rada tehnološke platforme i opsega ponude.

(3) Everlast nastoji angažovano obezbediti kontinuiran pristup tehnološkoj platformi. Pad sistema kao i vanjski uticaji na rad sistema koji su izvan područja odgovornisti Everlast-a mogu izazvati kratkotrajne smetnje i prekide rada svih ili pojedinačnih usluga raspoloživih na tehnološkoj platformi. Klijent prima ka znanju i prihvata, da nije moguće obezbediti 100% dostupnost i funkcionalnost tehnološke platforme. U skladu s tim, klijent nema pravo potraživati naknade od Everlast-a za nastale štete.

§9 Ograničenja odgovornosti

(1) Niti Everlast, niti sa njima povezane kompanije, generalni direktori, viši službenici, zaposlenici ili treća lica ne preuzimaju odgovornost za gubitke ili štete nastale u slučaju prestanka ili prekida rada ove veb stranice ili u slučaju delovanja ili nedelovanja drugih uključenih partija zaduženih za kreiranje ove veb stranice. Također ne preuzimaju odgovornost, da ponuđene sadržaje i/ili na ovoj veb stranici ponuđene proizvode i usluge stavljaju na raspolaganje, niti preuzimaju odgovornost za preostale nastale razloge koji mogu uticati na pristup ili nemogućnost pristupa i korišćenja materijala ponuđenih na ovoj veb stranici, neovisno od toga da li su date okolnosti i nastali razlozi, koje su doveli do gubitaka ili štete nastali u okviru delovanja Everlast-a ili provajdera softvera ili drugih usluga.

(2) Everlast ne preuzima odgovornost za nastale štete, uključujući promakle dobiti. Everlast ne preuzima odgovornost za zahteve i očekivanja trećih lica koji rezultiraju korišćenjem tehnološke platforme. Dakle, Everlast ne preuzima odgovornost – niti ugovorenim niti neovlašćenim delovanjem – za direktne, posebne, indirektne, posledične ili slučajne štete ili ostale štete bilo koje vrste, čak ni ukoliko se Everlast-u ili trećim partijama ukaže na mogućnost nastajanja navedenih šteta.

(3) Everlast koristi postojeće podatke, podatke transakcija i podatke kurseva za prikazivanje stanja depoa, transakcija, cena i za obračunavanje razvoja investicionih ulaganja klijenta. Kroz pogrešno prenošenje kursa može doći do pogrešnog prikazivanja datih informacija. Everlast ne preuzima odgovornost za ispravnost i pravovremenost prenešenih podataka.

(4) Everlast ne preuzima odgovornost za pojedinačne sadržaje unutar tehnološke platforme. Klijent prihvata, da tehnički prouzrokovane greške mogu uticati na ispravnost, pravovremenost kao i potpunost sadržaja na tehnološkoj platformi. Everlast također prima informacije od korporacija u svrhu prenosa prodajnih i ugovornih dokumenata u okviru vođenja financijskog portofolija. Everlast ne preuzima odgovornost za ispravnost, pravovremenost i potpunost sadržaja istih.

(5) Odgovornost za povezane sadžaje ne preuzima Everlast, već operater povezanog internet nastupa. Everlast ne preuzima garanciju, potvrdu ili bilo koju odgovornost u pogledu na potpunost, pravovremenost ili bilo koju drugu ispravnost i/ili pravnu validnost eksternih sadržaja. Everlast detaljno proverava pravnu validnost povezanih sadržaja. Naknadna prilagođavanja datih vanjskih sadržaja se ne proveravaju kontinuirano. Ukoliko dobijemo tragove koji ukazuju na nezakonitost sadržaja, sledi provera te postoji mogućnost odstranjivanja sadržaja sa tehnološke platforme.

(6) Everlast odbija preuzeti odgovornost vezanu za uređaj klijenta, tehnički pristup tehnološkoj platformi kao i korišćenje tehnološke platforme bez grešaka. Klijent je posebno odgovoran sa bezbednost (zaštitu od virusa) svog uređaja.

(7) Everlast također isključuje preuzimanje odgovornosti, za nezaobilazne događaje nastale pod neobičnim i nepredvidivim okolnostima, iako je klijent ispunio svoju odgovornost u nastojanju sprečavanja istih.

§10 Trajanje ugovora, prinosi i prekid ugovora

(1) Ugovor je na neodređeno.

(2) Klijent od prvog meseca ugovora prima prinose na uplaćenu investiciju. Ostvareni prinosi na investiciju se klijentu isplaćuju u obliku kredita u depo između 1. i 3. dana svakog meseca. U skladu s tim se investicija poveća za ostvareni prinos i reinvestira ukoliko ne dođe do isplaćivanja na zahtev klijenta.

(3) Klijent nakon isteka prva tri meseca ima mogućnost podnošenja zahteva za isplatu ostvarenih prinosa. Zahtev za isplatu prinosa mora biti podnešen između 1. i 3. januara odnosno 1. i 3. juna preko korisničkog portala. Isplata se vrši u sledećem mogućem periodu isplate. Periodi isplate su 15. januar ili 15. juni svake tekuće godine. Pravo na isplatu u budućnosti ostvarenih prinosa nakon već izvršene isplate ostaje uspravno.

(4) Klijent u svako doba ima mogućnost prekida ugovora sa Everlast-om pod uslovom ispunjavanja zadanog otkaznog roka od 3 mjeseca sa zadnjim datumom u mesecu. Zahtev za prekid ugovor mora uslediti pismeno.

(5) Everlast ima pravo prekida poslovnog odnosa pod uslovom ispunjavanja otkaznog roka od minimalno 3 meseca sa zadnjim datumom u mesecu.

(6) Pravo Everlast-a na bezuslovni prekid poslovnog odnosa ostaje netaknuto gore navedenim tačkama.

(7) Ukoliko zahtev za prekid ugovora usledi u prvoj godini ugovornog odnosa unutar prva tri meseca od sklapanja ugovora, klijent dobija povrat celokupnog uplaćenog kapitala bez u međuvremenu ostvarenih prinosa.

(8) Ukoliko zahtev za prekid ugovora uspledi nakon isteka prva tri meseca, vredi sledeće:

(a) klijent dobija povrat celokupnog uplaćenog kapitala (investicije), kao i
(b) celokupni iznos prinosa ostvarenih do trenutka prekida ugovora.

§11 Preostale završne odredbe

(1) Ugovorne odredbe između klijenta i Everlast-a su predmet isključivo engleskog zakonadavstva uz isključenje pravila internacionalnog privatnog prava.

(2) Lokacija sudova za iznošenje bilo kojih sporova između klijenta i Everlast-a jeste London.

(3) Ukoliko gore navedene i pojedinačne odredbe uslova korišćenja budu proglašene nevažećim, neefikasnim ili otkazanim, delotvornost preostalih odredbi ostaje netaknuta. U tom slučaju će klijent i Everlast nadoknatiti odredbe.

(4) Everlast zadržava pravo na izmene rapoloživih odredbi. Unutar okvira definisani komunikacijskih oblika klijent će biti blagovremeo obavešten o nastupajućim izmenama odredbi uslova korišćenja. Period obaveštenja iznosi minimalno dva meseca pre stupanja na delo izmenjenih odredbi uslova korišćenja. Klijent daje saglasnot i pristaje na izmenjene odredbe ukoliko ne usledi odbijenica unutar predloženog perioda od dva meseca pre stupanja na delo.